Úvodná stránka

Spoločnosť ENERGYWOOD, a.s. je spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2000 a ktorá od toho času pôsobí na trhu nepretržite. Hlavným zámerom akcionárov spoločnosti je udržiavanie ekonomicky zdravej a modernej spoločnosti. Naše aktivity a hlavné činnosti sa sústreďujú hlavne v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie, kde vidíme veľký potenciál.

Spoločnosť sa v súčasnosti zameriava na realizáciu energetických aktivít, osobitne výroby a distribúcie slnečnej energie prostredníctvom fotovoltaických panelov. Využívanie slnečnej energie považujeme za ekologický a podnikateľský trend budúcnosti, založený na čistej a priamej energii bez akýchkoľvek negatívnych dopadov.

S cieľom efektívnej výroby a distribúcie energie sústreďuje naša spoločnosť svoje aktivity aj na podporu výskumu v oblasti technických vied, osobitne využívania energie obnoviteľných zdrojov.