Predmet činnosti

Spoločnosť sa v súčasnosti zameriava na realizáciu energetických aktivít, osobitne výroby a distribúcie slnečnej energie prostredníctvom fotovoltaických panelov. Využívanie slnečnej energie považujeme za ekologický a podnikateľský trend budúcnosti, založený na čistej a priamej energii bez akýchkoľvek negatívnych dopadov.
  • Výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny z obnoviteľných zdrojov
  • Investičná výstavba výrobných zariadení pre výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov
  • Prevádzkovanie zariadení na výrobu elektriny
  • Poradenská s konzultačná činnosť s tým spojená
S cieľom efektívnej výroby a distribúcie energie sústreďuje naša spoločnosť svoje aktivity aj na podporu výskumu v oblasti technických vied, osobitne využívania energie obnoviteľných zdrojov.